Horari d'obertura

Condicions del Servei

Aquests Termes i Condicions regeixen l’ús del nostre lloc web situat en barcelona.paradoxmuseum.com (el “Lloc”) operat per l’empresa sota el nom corporatiu “BLACK & WHITE MUSEUM SL” (en conjunt “Empresa” o “nosaltres” o “ens”). Et preguem llegir aquestes Condicions, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies (conjuntament, les “Condicions”), detinguda i completament abans d’utilitzar el Lloc i els serveis, continguts o aplicacions que ofereix. Aquestes Condicions estableixen els termes i condicions legalment vinculants per al teu ús del Lloc.

El contingut d’aquest Lloc té fins informatius i d’orientació general sobre assumptes d’interès. En entrar en la nostra web obtindràs informació sobre Paradox Museum Barcelona (el “Museu”) o altres Paradox Museum de tot el món (els “Museus”) i les experiències d’entreteniment i educatives que en ells s’ofereixen. Els usuaris i visitants de la nostra web es denominen col·lectivament “Usuaris” o “tu”. Tindràs l’oportunitat de registrar les teves dades de contacte en la nostra pàgina web i obtenir més informació sobre totes les novetats de Paradox Museum.

GENERALITATS

Contracte vinculant
En entrar en el nostre Lloc i/o utilitzar-lo de qualsevol forma, acceptes que has llegit i acceptat quedar vinculat per aquestes Condicions i tots els altres termes i condicions, normes de funcionament, polítiques i procediments que puguem publicar ocasionalment en el Lloc o d’una altra manera, cadascun dels quals s’incorpora per referència a aquestes Condicions.

Modificació
Ens reservem el dret, a la nostra única i absoluta discreció, de modificar o substituir qualsevol d’aquests Termes, o canviar, suspendre o interrompre el Lloc (incloent, sense limitació, la disponibilitat de qualsevol característica, base de dades o contingut) en qualsevol moment mitjançant la publicació d’un avís en el Lloc o mitjançant l’enviament d’un avís per correu electrònic o per un altre mitjà apropiat de comunicació electrònica. També podem imposar límits a determinades funcions i serveis o restringir el teu accés a part o a tot el Lloc sense previ avís ni cap responsabilitat. Encara que t’avisarem puntualment de les modificacions, també és responsabilitat teva revisar periòdicament aquestes Condicions per a comprovar si s’han produït canvis. La teva visita o ús continuat del Lloc després de la notificació de qualsevol canvi en aquests Termes constitueix l’acceptació d’aquests canvis, que s’aplicaran al teu ús del Lloc d’ara endavant. El teu ús del Lloc està subjecte a les Condicions vigents en el moment d’aquest ús.

Comentaris
Agraïm qualsevol tipus de comentari, pregunta, suggeriment, millora, inquietud o similar en relació amb el Lloc (d’ara endavant, “Comentaris”). Pots enviar-nos els teus comentaris per correu electrònic, per telèfon, entrevistes, textos, xat, enquestes o altres eines o sistemes de comunicació utilitzats actualment o que s’utilitzin en el futur. Acceptes que ets el propietari exclusiu de les Opinions i ens concedeixes una llicència no exclusiva, mundial, perpètua, irrevocable, lliure de regalies, sublicenciable i transferible en virtut de tots i cadascun dels drets de propietat intel·lectual que posseeixis o controls per a utilitzar, copiar, modificar, crear treballs derivats basats en les Opinions i explotar-les de qualsevol altra manera per a qualsevol fi sense compensació o atribució per a tu o a tercers.

CONTINGUT

Definició
A l’efecte d’aquestes Condicions, el terme “Contingut” inclou, sense limitació, informació, dades, text, fotografies, vídeos, clips d’àudio, publicacions i comentaris escrits, programari, guions, gràfics, obres d’autoria de qualsevol tipus, funcions interactives i informació o materials que es publiquin, generin, proporcionin o facin accessibles de qualsevol altra forma en el Lloc o a través d’ell.

Contingut de l’empresa. Drets d’ús
El Lloc pot contenir Contingut proporcionat específicament per nosaltres, els nostres socis o els nostres usuaris i aquest Contingut està protegit per drets d’autor, marques comercials, marques de servei, patents, secrets comercials o altres drets i lleis de propietat. Hauràs de respectar i mantenir tots els avisos de drets d’autor, informació i restriccions contingudes en qualsevol Contingut al qual s’accedeixi a través del Lloc.

Queda expressament prohibit l’ús, reproducció, modificació, distribució o emmagatzematge de qualsevol Contingut per a fins diferents de l’ús del Lloc o altres fins especificats en el present sense el nostre consentiment previ per escrit. No vendràs, concediràs llicències, llogaràs o utilitzaràs o explotaràs de qualsevol altra manera cap Contingut per a ús comercial o de qualsevol altra manera que violi els nostres drets o els de tercers.

Els noms, logotips, noms de productes i serveis, dissenys, eslògans i altres marques comercials associades amb l’Empresa i el Lloc són nostres i dels nostres llicenciadors. No has d’utilitzar cap dels anteriors sense el nostre permís previ per escrit. Tots els altres noms, logotips, noms de productes i serveis, dissenys, eslògans i altres marques comercials utilitzades en relació amb el Lloc són marques comercials dels seus respectius propietaris.

Les imatges, el text, el programari, la documentació, els arxius electrònics de text i imatge, els arxius i clips d’àudio i vídeo i altres materials del Lloc estan protegits per les lleis de drets d’autor i poden estar coberts per altres restriccions, inclosos, per exemple, els drets de privacitat i publicitat. L’Empresa conserva tots els drets que pugui tenir, inclosos els drets d’autor, sobre les dades, la imatge, el text i qualsevol altra informació continguda en aquests arxius. Els drets d’autor i altres drets de propietat sobre el material d’aquesta pàgina web també poden pertànyer a persones i entitats diferents i addicionals a l’Empresa. L’Empresa prohibeix expressament la còpia de qualsevol material protegit en aquest lloc, excepte per a fins educatius no comercials.

Contingut de tercers
L’Empresa pot mostrar Continguts que siguin propietat de tercers o que ens hagin estat cedits sota llicència per tercers (“Continguts de Tercers”). L’Empresa no reclama cap dret de propietat sobre el Contingut de Tercers. Proporcionem el Contingut de Tercers només per a la teva comoditat i no publicaràs ni distribuiràs cap Contingut de Tercers. El fet que proporcionem el Contingut de Tercers no significa que recolzem als tercers o el Contingut de Tercers que hagin proporcionat. L’ús que facis del Contingut de Tercers corre pel teu compte i risc, i l’Empresa declina tota responsabilitat relacionada amb la teva interacció amb el Contingut de Tercers o amb els tercers corresponents.

Disponibilitat del Contingut
No garantim que cap Contingut estigui disponible en el Lloc. Ens reservem el dret, però no tenim cap obligació, d’eliminar, editar, bloquejar, modificar o manipular qualsevol Contingut a la nostra sencera discreció, en qualsevol moment, sense previ avís i per qualsevol motiu (incloent, però no limitat a, la recepció de reclamacions o al·legacions de tercers o de les autoritats en relació amb aquest Contingut o si ens preocupa que pugui haver violat aquests Termes), o per cap raó en absolut.

NORMES DE CONDUCTA

Com a condició d’ús, et compromets a no utilitzar el Lloc per a cap fi prohibit per les presents Condicions. Ets responsable de tota la teva activitat en relació amb el Lloc.
A tall d’exemple, i no com una limitació, no podràs (i no permetràs que cap tercer ho faci) (a) realitzar cap acció o (b) carregar, descarregar, publicar, enviar o distribuir d’una altra manera o facilitar la distribució de qualsevol Contingut en o a través del Lloc que:
infringeixi qualsevol patent, marca comercial, secret comercial, dret d’autor, dret de publicitat o un altre dret de qualsevol altra persona o entitat o violi qualsevol llei o deure contractual;
utilitzi el Lloc per a qualsevol fi no autoritzat, o infringeixis qualsevol llei aplicable, incloses les lleis de propietat intel·lectual;
iii. utilitzi tecnologia de lector de pantalla, algorismes o qualsevol altre mitjà tecnològic automatitzat per a interpretar, analitzar, investigar o obtenir informació sobre qualsevol Contingut que no sigui teu;

saps que és fals, enganyós, fals o inexacte,;
sigui il·legal, amenaçador, abusiu, assetjador, difamatori, calumniós, enganyós, fraudulent, invasiu de la privacitat d’uns altres, injust, obscè, vulgar, pornogràfic, ofensiu, profà, contingui o mostri nuesa, contingui o mostra activitat sexual, viola d’una altra manera qualsevol llei o dret de tercers, o és d’una altra manera inapropiat segons determinem a la nostra sencera discreció;
constitueixi publicitat no autoritzada o no sol·licitada, correu escombraries o massiu (“spamming”);
vii. contingui virus informàtics o qualsevol altre codi, arxiu, contingut o programa informàtic dissenyat o destinat a pertorbar, danyar, limitar o interferir en el correcte funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyi o obtingui accés no autoritzat a qualsevol sistema, dada, contrasenya o una altra informació nostra o de tercers;

viii. suplanti la identitat de qualsevol persona o entitat, inclosos els nostres empleats, representants o usuaris;

inclogui documents d’identificació o informació financera confidencial de qualsevol persona
inclogui qualsevol informació confidencial, violi els drets (inclosos, entre altres, els drets de publicitat i privacitat i els drets derivats d’un contracte) de tercers, o contingui de qualsevol altra manera qualsevol material que pogués donar lloc a qualsevol responsabilitat civil o penal en virtut de les lleis o reglaments aplicables, o que de qualsevol altra manera pogués entrar en conflicte amb les presents Condicions.
No deuràs: (i) realitzar cap acció que imposi o pugui imposar (segons determinem nosaltres a la nostra sencera discreció) una càrrega desraonada o desproporcionadament gran en la nostra infraestructura (o en la dels nostres proveïdors externs); (ii) interferir o intentar interferir en el correcte funcionament del Lloc o en qualsevol activitat realitzada en el Lloc; (iii) eludir, sortejar o intentar eludir o sortejar qualsevol mesura que puguem utilitzar per a impedir o restringir l’accés al Lloc (o altres comptes, sistemes informàtics o xarxes connectades al Lloc); (iv) executar qualsevol forma de resposta automàtica o “spam” en el Lloc; (v) utilitzar programari, dispositius o altres processos manuals o automatitzats per a “rastrejar” o “esgarrapar” qualsevol pàgina del Lloc sense el nostre permís exprés per escrit; (vi) recollir o raspar qualsevol Contingut del Lloc; o (vii) realitzar qualsevol altra acció que infringeixi les nostres directrius i polítiques.
No podràs (directament o indirectament): (i) desxifrar, descompilar, desencadellar o intentar derivar de qualsevol altra manera qualsevol codi font o idees o algorismes subjacents de qualsevol part del Lloc, (ii) modificar, traduir o crear de qualsevol altra manera treballs derivats de qualsevol part del Lloc, o (iii) copiar, llogar, arrendar, distribuir o transferir de qualsevol altra manera qualsevol dels drets que rebis en virtut del present. Hauràs de complir totes les lleis i normatives locals, estatals, nacionals i internacionals aplicables.
Així mateix, ens reservem el dret a accedir, llegir, conservar i divulgar qualsevol informació que considerem raonablement necessària per a (i) complir qualsevol llei, reglament, procés legal o sol·licitud governamental aplicable, (ii) fer complir aquestes Condicions, inclosa la recerca de possibles infraccions d’aquestes, (iii) detectar, prevenir o abordar de qualsevol altra manera fraus, problemes de seguretat o tècnics, (iv) respondre a les sol·licituds d’assistència dels usuaris, o (v) protegir els drets, la propietat o la seguretat de nosaltres, els nostres usuaris i el públic.
Si per qualsevol motiu el Lloc no funciona segons el que es preveu originalment (per exemple si es corromp o no permet l’ús i processament adequats de les participacions d’acord amb les normes, o si la infecció per un virus informàtic, errors, manipulació, intervenció no autoritzada, accions dels participants, frau, fallades tècniques o qualsevol altra causa de qualsevol tipus, a judici exclusiu de l’Empresa corromp o afecta a l’administració, seguretat, imparcialitat, integritat o correcte desenvolupament del Lloc), l’Empresa es reserva el dret, a la seva sencera discreció, de desqualificar a qualsevol persona implicada o relacionada amb la causa i/o de cancel·lar, finalitzar, ampliar, modificar o suspendre el Lloc, i de seleccionar al guanyador o guanyadors d’entre totes les participacions que compleixin els requisits.

LLOC DE TERCERS

El Lloc pot permetre’t enllaçar o accedir d’una altra manera a altres llocs web, serveis o recursos en el seu dispositiu i en Internet, i altres llocs web, serveis o recursos poden contenir enllaços al Lloc o ser accedits per aquest. Aquests altres recursos no estan sota el nostre control, i reconeixes que no som responsables del contingut, funcions, exactitud, legalitat, adequació o qualsevol altre aspecte d’aquests llocs web o recursos. La inclusió de qualsevol d’aquests enllaços o accessos no implica la nostra aprovació ni cap associació entre nosaltres i els teus operadors. A més, reconeixes i acceptes que no serem responsables, directament o indirectament, de cap mal o pèrdua causats o suposadament causats per o en relació amb l’ús o la confiança dipositada en qualsevol d’aquests continguts, béns o serveis disponibles en o a través de qualsevol d’aquests llocs web o recursos.

El Lloc pot incloure funcions i continguts de Google Maps que estan subjectes a la versió vigent en aquest moment de les Condicions d’ús i la Política de privacitat de Google Maps.

ABSÈNCIA DE DEURE FIDUCIARI

Tret que hàgim signat un acord per escrit amb tu que estableixi el contrari, no tenim cap relació especial ni deure fiduciari amb tu. Reconeixes que no tenim cap obligació de prendre cap mesura respecte a:

quins usuaris accedeixen al Lloc;
a quin Contingut accedeixes a través del Lloc; o
com pots interpretar o utilitzar el Contingut.

CAP RESPONSABILITAT

EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LLEI, EL LLOC, INCLÒS EL CONTINGUT, ES PROPORCIONA “TAL QUAL”, “SEGONS DISPONIBILITAT” I SENSE GARANTIA DE CAP MENA, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSES, ENTRE ALTRES, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE TITULARITAT, NO INFRACCIÓ, COMERCIABILITAT I IDONEÏTAT PER A UN FI DETERMINAT, I QUALSEVOL GARANTIA IMPLÍCITA EN QUALSEVOL CURS D’EXECUCIÓ O ÚS COMERCIAL, TOTES LES QUALS QUEDEN EXPRESSAMENT EXCLOSES.

Exempcions de responsabilitat relatives al Lloc
NOSALTRES I ELS NOSTRES DIRECTORS, EMPLEATS, AGENTS, PROVEÏDORS, SOCIS I PROVEÏDORS DE CONTINGUTS NO GARANTIM QUE (I) EL LLOC SIGUI SEGUR O ESTIGUI DISPONIBLE EN UN MOMENT O LLOC DETERMINATS; (II) ES CORREGEIXI QUALSEVOL DEFECTE O ERROR; (III) QUALSEVOL CONTINGUT O PROGRAMARI DISPONIBLE EN O A TRAVÉS DEL LLOC ESTIGUI LLIURE DE VIRUS O ALTRES COMPONENTS NOCIUS; O (IV) ELS RESULTATS DE L’ÚS DEL LLOC SATISFACIN LES TEVES NECESSITATS. AIXÍ MATEIX, RES DEL CONTINGUT EN AQUEST LLOC WEB PODRÀ INTERPRETAR-SE COM UN ASSESSORAMENT.

NO ASSUMIM CAP RESPONSABILITAT PER LES ACCIONS QUE PUGUIS EMPRENDRE COM A RESULTAT D’HAVER ESTAT EXPOSAT AL LLOC. L’ÚS QUE FACIS DEL LLOC I DEL NOSTRE LLOC ÉS A LA TEVA SENCERA DISCRECIÓ I RISC.

INDEMNITZACIÓ

Indemnitzaràs, defensaràs i eximiràs de responsabilitat a l’Empresa, les seves filials i els seus respectius directius, administradors, empleats i agents, enfront de qualssevol reclamacions, litigis, demandes, responsabilitats, danys, pèrdues i costos i despeses, inclosos, sense limitació, els honoraris raonables d’advocats i comptables que es derivin o estiguin relacionats d’alguna manera amb el següent, en la mesura en què no hagin estat causats sobre la base de la nostra conducta dolosa o negligència greu: (i) el teu accés, ús o mal ús del Lloc, i el Contingut (ii) la teva violació d’aquests Termes; (iii) el teu incompliment de la teva representació i garanties en virtut del present, (iv) el teu incompliment de qualsevol contracte o un altre acord que celebri en relació amb el nostre Lloc o a través del nostre Lloc, (v) la infracció per part teva de qualsevol propietat intel·lectual o un altre dret de qualsevol persona o entitat.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Limitació de responsabilitat
Acceptes que ni l’Empresa ni les seves filials, ni cap dels seus respectius empleats o agents implicats en la creació, producció i distribució del nostre Lloc o el nostre Contingut, ni cap dels seus contractistes, directors i representants són responsables davant persona o cap entitat per qualsevol pèrdua, mal (ja sigui real, conseqüent, punitiu o d’un altre tipus), lesió, reclamació, responsabilitat o una altra causa de qualsevol tipus o caràcter basada en o resultant de l’ús o intent d’ús del nostre Lloc o el nostre Contingut, incloent, però sense limitar-se a, qualsevol reclamació o mal derivat d’una fallada de funcionament, error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, retard en el funcionament, virus informàtic, robatori, destrucció, accés no autoritzat o alteració de registres personals, o la confiança en o l’ús d’informes, eines, anàlisis, acords, dades, informació, opinions o altres materials als quals s’accedeixi a través del nostre Lloc o disponibles a través del Contingut, en la mesura en què aquests danys o pèrdues no hagin estat causats per la nostra mala conducta intencionada o negligència greu. A més, acceptes que l’Empresa no és responsable de cap conducta difamatòria, ofensiva o il·legal de tercers. L’Empresa no serà responsable de cap de les següents pèrdues o danys (tant si aquests danys o pèrdues eren previstos, previsibles, coneguts o d’un altre tipus): (a) pèrdua de dades; (b) pèrdua d’ingressos o beneficis previstos; (c) pèrdua de negoci; (d) pèrdua d’oportunitats; (e) pèrdua de fons de comerç o mal a la reputació; (f) pèrdues sofertes per tercers; o (g) qualsevol mal indirecte, conseqüent, especial o exemplar derivat de l’ús del Lloc, independentment de la forma d’acció.

NO OBSTANT QUALSEVOL DISPOSICIÓ EN CONTRA, RES DEL QUE ES DISPOSA EN EL PRESENT ACORD AFECTARÀ LES GARANTIES O DRETS LEGALS, INCLOSOS, ENTRE ALTRES, ELS DRETS A INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS, QUE NO PUGUIN EXCLOURE’S O RESTRINGIR-SE EN VIRTUT DE LA LEGISLACIÓ APLICABLE.

MISCEL·LANI

Finalització
Podem posar fi al teu accés a la totalitat o part del Lloc en qualsevol moment, amb o sense causa, amb o sense previ avís, amb efecte immediat, la qual cosa pot donar lloc a la confiscació i destrucció de tota la informació associada amb el teu ús del Lloc. Totes les disposicions d’aquestes Condicions que, per la seva naturalesa, hagin de continuar vigents després de la rescissió, continuaran vigents després de la rescissió, incloses, entre altres, les disposicions sobre propietat, exclusió de garanties, indemnitzacions, limitacions de responsabilitat i qualssevol altres disposicions que, pel seu sentit i context, hagin de continuar vigents.

Confidencialitat
L’Empresa té una Política de Confidencialitat que es troba a https://www.paradoxmuseumbarcelona.com/privacy-policy/ i s’incorpora a aquestes Condicions per aquesta referència. Aquesta política inclou informació sobre com recopilem, utilitzem i divulguem la informació dels nostres Usuaris i la seva acceptació de les Condicions i l’ús del Lloc també constitueix la teva acceptació dels termes de la Política de Confidencialitat.

Acord complet i divisibilitat
Aquestes Condicions, la Política de Privacitat i la Política de Cookies constitueixen l’Acord complet entre tu i nosaltres respecte al Lloc, inclòs l’ús del Lloc, i substitueixen a tots els acords, comunicacions i propostes anteriors o contemporanis (ja siguin orals, escrits o electrònics) entre tu i nosaltres respecte al Lloc. Si alguna de les disposicions de les presents Condicions resultés inaplicable o invàlida, aquesta disposició es limitarà o eliminarà en la mesura mínima necessària perquè les presents Condicions mantinguin la seva plena vigència i efecte.

Absència de renúncia
El fet que no fem complir alguna part d’aquestes Condicions no constituirà una renúncia al nostre dret a fer complir posteriorment aquesta o qualsevol altra part d’aquestes Condicions. La renúncia al compliment en un cas concret no significa que renunciem al seu compliment en el futur. Perquè qualsevol renúncia al compliment d’aquestes Condicions sigui vinculant, hem de notificar-te’l per escrit a través d’un dels nostres representants autoritzats.

Força major
No serem responsables de cap incompliment de les nostres obligacions en virtut del present document quan aquest incompliment es degui a una causa que fuita al nostre control raonable, inclosos, entre altres, fallades o degradació mecànica, electrònica o de les comunicacions.

Agència
No es crea cap relació d’associació, empresa conjunta o ocupació com a resultat d’aquests Termes i cap de les parts té autoritat de cap mena per a obligar a l’altra en cap aspecte. Qualsevol acord de cooperació entre l’empresa i l’usuari respecte al desenvolupament de Paradox Museum es negociarà i acordarà per separat.

Avisos
Tret que s’especifiqui el contrari en les presents Condicions, totes les notificacions en virtut d’aquestes Condicions es realitzaran per escrit i es consideraran degudament realitzades quan es rebin, si es lliuren personalment o s’envien per correu, quan la recepció d’aquest correu per l’altra part pugui provar-se de qualsevol forma. Les notificacions electròniques dirigides a l’Empresa hauran d’enviar-se a barcelona@paradoxmuseum.com.

Contacte
Si tens alguna pregunta, queixa o reclamació sobre aquestes Condicions o el Lloc, pots posar-te en contacte amb nosaltres a barcelona@paradoxmuseum.com.

Reserva d’entrades electròniques

En reservar una entrada electrònicament a través d’aquest lloc web (una “entrada electrònica”), a més d’acceptar les presents condicions, també acceptes les Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc. Quan reserves una entrada des del Lloc, necessitem conèixer el teu nom, adreça de facturació i d’enviament, número de telèfon, adreça de correu electrònic i informació sobre la teva targeta de crèdit per a processar la teva comanda. La informació de la teva targeta de crèdit s’enviarà als nostres processadors de targetes de pagament i proveïdors de serveis externs perquè duguin a terme serveis de detecció de fraus i processament de pagaments. L’empresa utilitza proveïdors externs per a administrar i processar la teva reserva d’entrades en línia per al Museu. També treballem amb contractistes externs per a processar la venda d’entrades o la inscripció a determinats esdeveniments i cursos. L’empresa exigeix als seus proveïdors que mantinguin la seguretat de la informació que els proporciones i els prohibeix utilitzar aquesta informació de qualsevol forma no autoritzada expressament per l’empresa.

Recepció de l’entrada electrònica

Una vegada confirmada la teva reserva en línia, se t’enviarà una confirmació de la comanda a l’adreça de correu electrònic que hagis especificat. Aquesta contindrà un enllaç que et permetrà descarregar les teves entrades electròniques.

És la teva responsabilitat comprovar abans de realitzar la reserva que la informació que ens has facilitat en relació amb els teus requisits d’entrada electrònica és correcta. Només som responsables d’emetre entrades electròniques d’acord amb la informació que ens facilites.

La data, la franja horària o l’esdeveniment per al qual s’ha reservat una entrada electrònica no poden modificar-se una vegada realitzada la reserva. Els pagaments d’entrades electròniques no són reemborsables.

Utilització de l’entrada electrònica

Les entrades electròniques només són vàlides per a la data, hora d’entrada i/o esdeveniment indicats en ells.

A la teva arribada al Museu (o a l’entrada de l’exposició o esdeveniment per al qual posseeixes una entrada electrònica), se’t sol·licitarà el següent per a validar una entrada electrònica reservada a través del lloc web del Museu:

1) Una prova adequada del dret a qualsevol tarifa reduïda sol·licitada per a cada persona que vagi a ser admesa amb l’entrada electrònica; i

2) Una còpia impresa llegible de l’entrada electrònica o la visualització de la mateixa en el teu dispositiu mòbil.

Normativa del Museu

Està prohibit menjar, beure i fumar en el museu (inclosos els cigarrets electrònics).

No s’admeten animals de companyia en el museu, a excepció dels animals de servei.

Els menors HAN d’anar acompanyats d’una persona major de 18 anys.

En algunes circumstàncies, Paradox Museum Barcelona pot tancar sense previ avís. El recinte del museu és una zona en la qual es poden realitzar fotografies i enregistraments d’àudio i vídeo. En realitzar la compra, dones el teu consentiment perquè la teva veu o la teva imatge puguin ser utilitzades amb finalitats promocionals. A més, consents que Paradox Museum utilitzi el teu correu electrònic i número de telèfon per a enviar-te promocions i ofertes de totes les nostres experiències.

Responsabilitat

En acceptar aquesta entrada, acceptes eximir-nos de tota responsabilitat per qualsevol pèrdua, lesió o mal que pugui produir-se com el nostre convidat. Podem rebutjar l’admissió o expulsar a qualsevol persona la conducta de la qual sigui censurable.

Paradox Museum Barcelona no es fa responsable de les entrades adquirides a través de tercers no autoritzats.

Política de cancel·lació:

No es realitzaran reemborsaments. Els clients només rebran un reemborsament o crèdit en els casos en què Paradox Museum Barcelona hagi de cancel·lar a causa de circumstàncies imprevistes.

Les entrades podran ser reprogramades amb un mínim de 2 hores d’antelació a l’hora de la reserva, depenent de la disponibilitat. Si no et presentes, es cobrarà el preu complet i no es reprogramarà ni reemborsarà.

Per a modificar la teva reserva, visita: barcelona.paradoxmuseum.com. Només pots modificar la teva reserva una vegada.

 

Última actualització el: març 24th, 2023